(4 december 2009) De Tripcast routeplanner toont vanaf deze week de berekende reistijd en reistijdbetrouwbaarheid ook in grafiek vorm.

Wanneer u een rit opvraagt voor een bepaald vertrek- of aankomsttijdstip, berekent Tripcast nu ook drie eerdere en drie latere tijdstippen door.  De resultaten worden in een grafiek gepresenteerd. Zo kunt u in een oogopslag zien hoeveel de reistijd toeneemt of afneemt als u eerder of later vertrekt.

De grafiek toont niet alleen de reistijdverwachting zoals berekend, rekening houdende met de gewenste zekerheid, maar ook de curves voor respectievelijk 5- en 95% zekerheid. Deze curves geven een indruk van de minimale en maximale reistijd die u kunt verwachten.

 Reistijdbetrouwbaarheid

 De horizontale as toont de vertrektijd. De verticale as toont de reistijd in minuten.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt op de bolletjes in de grafiek klikken.