Modelit wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van een via deze site verkregen advies of verwachting.